Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Câu thơ yên ngựa (2/2)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Quốc
Thanh SangNgọc GiàuThanh TòngPhương Quang

Hiện tại chưa có ai bình luận !