Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Câu thơ yên ngựa (2/2)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Điền Thanh
Bạch LêQuế TrânThanh LoanThanh TòngTú SươngTrinh TrinhThanh BạchChí BảoXuân YếnBạch LongXuân TrúcThành Lộc

Hiện tại chưa có ai bình luận !