Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Câu thơ yên ngựa (1/2)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Thanh SangNgọc GiàuThanh TòngBảo Quốc

Hiện tại chưa có ai bình luận !