Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Câu thơ yên ngựa (1/2)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Loan
Bạch LêQuế TrânThanh TòngTú SươngTrinh TrinhThanh BạchChí BảoXuân YếnBạch LongXuân TrúcThành LộcĐiền Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !