Nghệ sĩ: Ngọc Điệp | Soạn giả: Trúc Linh | Ðóng góp: ngocdiep1912 | Lượt nghe: 2617 | 320K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bông bồn bồn rụng trắng
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !