Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bao Công xủ án Bàng Quý Phi
Đóng góp: truchuy22
BAO CÔNG XỬ ÁN BÀNG QUÝ PHI
Tác giả : Hoa Phượng – Quốc Khanh

Đạo diễn: Phương Châm
Cổ nhạc: Vũy Chỗ, Hoàng Huệ,
Năm Vĩnh, Kim Nguyên, Duy Thanh
Âm nhạc: Thái An

Diễn viên:
Thanh Sang ---Tống Nhân Tôn
Lệ Thủy --- Bàng Quý Phi
Ngân Hà --- Thùy Lan
Hoàng Giang --- Bao Công
Lương Tuấn --- Địch Thanh
Thanh Nguyệt --- Địch Nương Nương
Bích Thủy --- Lý Nương Nương
Nam Hùng --- Bàng Hồng
Quốc Nhĩ --- Tiêu Đình Quý
Hữu Tài --- Thúc Lang Nha
Bảo Chung --- Bàng Ái
Giang Thảo --- Vương Chánh
Việt Anh --- Trương Long
Vương Ngọc --- Triệu Hổ
Hương Dạ Lan --- Miêu Lão
Hoàng Ấn --- Miêu Khả

Hoàng Tuấn --- Vương Sinh
Đây là audio của phiên bản video.

Nghệ sĩ diễn chung với Hoàng Giang
Lệ ThủyThanh SangBích ThủyNam HùngLương TuấnThanh NguyệtHoàng TuấnGiang ThảoBảo ChungVương NgọcNgân HàHữu TàiQuốc NhĩHoàng Ấn

Hiện tại chưa có ai bình luận !