Nghệ sĩ: Linh Tâm | Tuấn Anh | Cẩm Thu | Trương Hoàng Long | Bảo Chung | Thanh Vy | Soạn giả: Ngọc Tranh | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 83 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bài Ca Tìm Mẹ
Đóng góp: Khoailang
BÀI CA TÌM MẸ
Kịch bản: Ngọc Tranh, Trương Vũ

Đạo diễn: Đoàn Bá
Âm nhạc: Hoàng Cương, Tô Ny
Đạo diễn truyền hình: Phạm Văn Đài
Họa sĩ thiết kế: Tấn Cương
Biên tập: Kim Hà

Nhân vật:
Hoàng Tuấn --- Linh Tâm
Tịnh Tâm --- Cẩm Thu
Hòa --- Trương Hoàng Long
Bà Lành --- Thanh Vy
Tư Vui --- Tuấn Anh
Thanh --- Như Phượng
Ông Tám --- Duy Phước
Trần Nhơn --- Huy Thanh
Trưởng Ấp --- Bảo Chung
Duy --- Bảo Duy
Hải --- Bắc Hải
Lệ Giang --- Bé Cầm Thanh
Bé Duy --- Bé Bảo Xu

Ban tân nhạc: Bắc Sơn, Tô Ny
Quỳnh Như, Giang Hải, Thành Triệu
Cổ nhạc: Thiện Dũng, Văn Hai

Đoàn I Nhà hát Trần Hữu Trang biểu diễn.

Nghệ sĩ diễn chung với Tuấn Anh
Linh TâmCẩm ThuTrương Hoàng LongBảo ChungThanh Vy

Hiện tại chưa có ai bình luận !