Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bạc Tình Lang
Đóng góp: Khoailang
BẠC TÌNH LANG
Soạn giả: Yên Hà, Thiện Nhân
Đạo diễn: Hoài Nhân, Thạch Tuyền
Biên tập và thực hiện: Hoài Nhân, Thanh Hằng
Biên tập lại: Anh Kiệt
GĐSX: Nguyễn Khắc Vỹ
Chủ nhiệm: Trương Quốc Khánh

Diễn viên:
- Vũ Linh: Tiên Phong
- Vương Linh: Trung Tử
- Vũ Minh Vương: Giang Tiểu Ngư
- Trường Giang: Tử Văn
- Trúc Thanh: Hữu Hồ
- Thanh Hồng: Tiêu Quân Bảo
- Thanh Giang: Quang Bình
- Linh Huệ: Ngọc Tuyết
- Kiều Hoa: Yến Ngọc
- Thanh Hằng: Đinh Huệ

Hãng băng VAFACO phát hành theo giấy phép số 201 – SVHTT ngày 01/06/1991.

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Hồng
Linh HuệVũ Linh Vương LinhVũ Minh VươngThanh HằngKiều HoaTrúc ThanhTrường Giang

Hiện tại chưa có ai bình luận !