Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bà chúa Đồi Trà (Tuyên phi Đặng Thị Huệ)
Đóng góp: utmientay
BÀ CHÚA ĐỒI TRÀ
(Tuyên phi Đặng Thị Huệ)
Soạn giả: Qui Sắc
Biên tập: Lâm Hồng, Thành Vinh

Nghệ sĩ:
Thanh Kim Huệ: Đặng Thị Huệ
Thanh Sang: Anh Quyên
Tô Kim Hồng: Ngọc Hoan
Phương Quang: Trịnh Sâm
Hoài Thanh: Hoàng Đình Bảo
Diệp Lang: Phan Lệ Phiên
Văn Chung: Yểm Thao
Thoại Mỹ: Lài
Hùng Minh: Nguyễn Ly
Thanh Phú: Ngũ Trưởng

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Thanh SangDiệp LangThoại MỹVăn ChungThanh Kim HuệHoài ThanhHùng MinhTô Kim HồngThanh Phú

Hiện tại chưa có ai bình luận !