Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Anh hùng xạ điêu
Đóng góp: Khoailang
ANH HÙNG XẠ ĐIÊU
Soạn giả: Hoa Phượng
Đạo diễn dàn dựng: Nhị Kiều, Tám Vân
Chủ nhiệm: Trần Minh
Âm thanh: Trần Hữu Thiện
Cổ nhạc: Vủy Chỗ, Hoàng Huệ, Năm Vĩnh, Kim Nguyên, Quang Dũng, Trung Hiếu
Tân nhạc: Thái An, ban Thanh Châu

Nghệ sĩ:
Minh Vương: Dương Khang
Thanh Sang: Dương Thiết Tâm (Mục Dịch)
Lương Tuấn: Quách Tĩnh
Bảo Quốc: Khưu Xứ Cơ
Phương Quang: Hoàng Nhan Hồng Liệt
Hữu Tài: Võ sĩ
Lệ Thủy: Hoàng Dung
Phượng Liên: Bao Tích Nhược
Bảo Trang: Mục Niệm Từ

Nghệ sĩ diễn chung với Lương Tuấn
Lệ ThủyMinh VươngThanh SangPhượng LiênBảo TrangPhương QuangBảo QuốcHữu Tài

Hiện tại chưa có ai bình luận !