Nghệ sĩ: Bạch Huệ | Việt Hùng | Tám Thưa | Kim Chưởng | Thành Công | Soạn giả: Thanh Cao | Việt Anh | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 1826 | 80K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Anh chồng tôi
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Việt Hùng
Bạch HuệTám ThưaKim ChưởngThành Công

Hiện tại chưa có ai bình luận !