Nghệ sĩ: Minh Phụng | Trang Mỹ Dung | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: Thuong Tran | Lượt nghe: 10464 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ai hỏi tên anh
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !