Lượt nghe : 116
Ngày phát hành : Đang cập nhật
Ngày cập nhật : 21/03/2024
Thể loại : CL Tuồng cổ, Hương xa
Nghệ sĩ : Hồng Nga - Linh Huệ - Vũ Linh - Trường Xuân - Vương Linh - Ngọc Sơn - Kiều Hoa - Thanh Hồng
CỖ XE ĐỘC MÃ
Soạn giả: Viễn Châu, Thể Hà Vân
Đạo diễn: Thạch Tuyền
Biên tập và thực hiện: Hoài Nhân, Nam Bình
Âm nhạc: Thái An
Âm thanh: Hồng Danh
Biên tập: Anh Kiệt
GĐSX: Nguyễn Khắc Vỹ
Chủ nhiệm: Trương Quốc Khánh

Diễn viên:
- Vũ Linh: Bạt Đô Vương
- Ngọc Sơn: Vũ Trường Giang
- Linh Vương: Nhà sư Nguyên Tịnh
- Trường Xuân: Nhủ Hốt
- Thanh Hồng: Lý An Bình
- Linh Huệ: Bạch Lan Hương
- Kiều Hoa: Hà Quyên Chi
- Hồng Nga: Hà Mẫu

Trung tâm VAFACO phát hành theo giấy phép số 62 – SVHTT ngày 17/03/1992.

Hiện tại chưa có ai bình luận !