Lượt nghe : 2098
Ngày phát hành : Đang cập nhật
Ngày cập nhật : 30/06/2012
Thể loại : Sân khấu | Truyền hình
Nghệ sĩ : Hoàng Hải - Kim Luận - Đoàn Minh - Hoàng Gin - Nguyễn Văn Mẹo - Lê Thanh Tâm - Diễm Kiều
Đêm báo cáo tốt nghiệp của các bạn Khóa 30 Trần Hữu Trang.

Sáng mãi niềm tin
1 - Khang Hữu Điền
2 - Nguyễn Thị Luận (Thoại An)
3 - Cao Mỹ Châu (Ngọc Châu)
4 - Lê Thanh Tâm

Cây lẻ bạn
5 - Nguyễn Văn Mẹo (Hoàng Minh)
6 - Kim Thùy
7 - Diễm Kiều (Nguyễn Huỳnh Anh)

San Hậu
8 - Hoàng Hải
9 - Hoàng Gin
10 - Thanh Toàn

Khói sóng Tiêu Tương
11 - Đoàn Minh
12 - Nguyễn Thị Luận (Thoại An)
13 - Võ Thanh Tiền (Hùng Thanh)
14 - Kim Thùy
15 - Nguyễn Phát
16 - Khánh Sang
17 - Phương Yến

Hiện tại chưa có ai bình luận !