Nghệ sĩ: Hà Thanh | Út Bạch Lan | Thanh Hương | Kim Nguyên | Soạn giả: Viễn Châu | Quy Sắc | Lê Dinh | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 395
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng hát KIM NGUYÊN
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Nguyên
Hà ThanhÚt Bạch LanThanh Hương

Hiện tại chưa có ai bình luận !