Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng Hò Sông Hậu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Tuấn Thanh
Ngọc BíchDiệp LangGiang ChâuTô Kiều Lan

Hiện tại chưa có ai bình luận !