Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Mắt em là bể oan cừu
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Thanh
Minh PhụngNgọc GiàuThành ĐượcHữu PhướcKim Lệ ThủyTài Lương

Hiện tại chưa có ai bình luận !