Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tìm đến một bài ca [1-2]
Đóng góp: quoctai.1970
Giang Châu & Thanh Kim Huệ Phan Vũ & Nguyễn Châu Đạt

Nghệ sĩ diễn chung với Nam Hùng
Trường XuânThanh Kim HuệGiang ChâuKim PhươngĐặng Vinh Quang

MEM đã bình luận cách đây 5 năm
Vậy là anh tìm được trước em rồi hả? hihi