Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Mục Liên Tìm Mẹ (cassette)
Đóng góp: QuangTam
MỤC LIÊN TÌM MẸ
Soạn giả: Liên Phương

Nhân vật:
Mục Liên --- Vũ Linh
Thanh Đề --- Hồng Nga
Diêm Vương --- Bảo Quốc
Hòa Thượng --- Điền Tử Lang
A Nô --- Giang Châu
Đức Thế Tôn --- Trương Hoàng Long
Minh Tâm --- An Danh...

Nghệ sĩ diễn chung với Điền Tử Lang
Hồng NgaVũ Linh Giang ChâuBảo QuốcTrương Hoàng LongAn Danh

Hiện tại chưa có ai bình luận !